pomaly ďalej zájdeš...

Záhorská nížinA

 

Záhorská nížina je nížina, oblasť Viedenskej kotliny na juhozápade Slovenska. Delí sa na Borskú nížinu a Chvojnícku pahorkatinu.

Vypĺňa väčšinu oblasti medzi pásmom Malých Karpát a riekou Moravou. Na severe susedí s pohorím Biele Karpaty, na východe s pásmom Malých Karpát, na juhu a juhozápade je štátnou hranicou s Rakúskom oddelená od rakúskych nížin a na severozápade je ohraničená Dolnomoravským úvalom.

 

Charakteristika

Záhorská nížina má veľmi pestrý reliéf. Západná a južná časť je prevažne rovinatá, smerom na sever a na východ sa jej vzhľad približuje pahorkatine. K najvyšším vrcholom patria Zámčisko (434 m), Veterník (316 m) a Barbajky (305 m).

Časť tohoto regiónu zaberajú poľnohospodárske plochy, ktoré sa striedajú s rozsiahlymi b orovicovými lesmi, naviatymi pieskami a vodnými plochami. K najdôležitejšim riekam oblasti patrí rieka Myjava, Vhvojnícka, Rudava a ďalšie.

Záhorská nížina patrí medzi oblasti s veľmi teplým podnebím. Teplota v zimných mesiacoch dosahuje -1 až -3 C, v letných mesiacoch sa priemerné teploty pohybujú okolo 19 až 20 stupňov. Počet dní so snehovou pokrývkou je cca 50, počet letných dní býva cca 60 – 70 dní počas letnej sezóny.

Chránené územia

Záhorská nížina je oblasť s veľmi početným zastúpením chránených vzácnych druhov tak fauny, ako aj flóry. V roku 1998 bolo vybrané územie s rozlohou 275 km2 a bolo vyhlásené Chránenou krajinou oblasťou Záhorie. Okrem tejto chránenej krajinnej oblasti zasahuje do Záhorskej nížiny na severe veľmi malou časťou Chránená krajinná oblasť Biele Karpaty.

Ďalšie cenné prírodné zaujímavosti sú sústredené do početných maloplošných útvarov - prírodných a národných prírodných rezervácií. Jedna z najstarších, zriadená v roku 1964, je Prírodná rezerbácia Bezedné. Rezervácia sa nachádza v neveľkej zníženine medzi zarastajúcimi pieskovými dunami. Je to vlastne jelšový les s malou vodnou plochou, rastúci uprostred borovicových lesov – vzácna ukážka pôvodných spoločenstiev. Svoje hniezdisko tu majú vodné vtáky a rastú tu aj vzácne chránené rastliny. Prírodná rezervácia Bezedné je evidovaná v medzinárodnej sieti chránených území. Za mnohé ďalšie rezervácie môžeme menovať Abrod z roku 1964, Červený rybník vyhlásený v roku 1966, v roku 1981 boli vyhlásené rezervácie dolný les a Horný les a v roku 1980 Národná prírodná rezervácia Zelienka. K chráneným oblastiam patrí aj  Chránený areál Starý rybník a početné prírodné pamiatky. K raritám patrí výskyt bobra európskeho v okolí Senice.

Kontakt

Administrátor - Mgr.Lukáš Soukup Predseda klubu - Mgr.Boris Soukup

soukup.lukas@azet.sk borissoukup.bs@gmail.com

IČO: 30851777
Adresa: Studienka 272, 908 75 Studienka
Sídlo / Okres: Studienka / Malacky
Dátum vzniku: 02. 04. 1992

0911 450 965 Soukup L.
0915 944 864 Soukup B.

Vyhľadávanie

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV
ZÁBORSKÉHO 33
831 03 BRATISLAVA 3


Ing. Peter Dragúň, predseda

tel.: +421 917 828 613 , e-mail:  predseda@kst.sk

Ing. Dušan Valúch, generálny sekretár

tel.: +421 2 44 45 40 88, e-mail:  valuch@kst.sk

Ing. Ida Ovečková, sekretár

tel.: +421 2 44 45 11 21, e-mail: oveckova@kst.sk

Anna Luhová, samostatný pracovník

tel.: +421 2 44 45 11 41, e-mail:  luhova@kst.sk

(c) 2009 Všetky práva vyhradené. KST Studienka

Vytvorené službou Webnode