pomaly ďalej zájdeš...

Riečka Rudava

Rudava je rieka na Záhorí, ľavostranný prítok Moravy, má dĺžku 45 km a zaberá povodie s plochou 438,7 km². Je tokom III. rádu, priemerná lesnatosť povodia dosahuje až 60 % (borovicové lesy na viatych pieskoch).

Prameň

Pramení v Lakšárskej pahorkatine (podcelok Borskej nížiny) pod vrchom Dubník (289 m.n.m.), západne od obce Bílkové Humence v nadmorskej výške cca 238 m n. m.

Opis toku

Najprv obteká obec z juhu a tečie na severovýchod, potom na východ, priberá zľava menšie potoky a ďalej preteká územím vojenského výcvikového priestoru (VVP) Záhorie. Oblúkom sa stáča na juhozápad, opúšťa VVP Záhorie a tečie po jeho východnej hranici, na pravom brehu sa oddeľuje koryto Starej Rudavy, ktoré ďalej tečie viac-menej rovnobežne. Zľava potom priberá Prievalský potok, Mäsiarsky potok,Hrudky,Smrekovec,Hraničný potok,Trstienku, výraznejším oblúkom sa stáča na západ a priberá zľava Kráľov potok, sprava Starú Rudavu pri hájovni Stará píla. Opäť preteká územím VVP, zľava priberá Rudavku (179,8 m n. m.), sprava Žliabok, pri obci Studienka na krátkom úseku opúšťa územie VVP, vytvára meandre a po tretí raz vstupuje na územie VVP. Tu sa od hlavného koryta oddeľuje pravobrežný Nový kanál (162,9 m n. m.), pričom Rudava ďalej pokračuje veľkým oblúkom na juhozápad, definitívne opúšťa územie VVP, podteká diaľnicu D2, železničnú trať a následne aj štátnu cestu I/2 (pri obci Veľké Leváre), spája sa s Novým kanálom a tečie ďalej na severozápad. Pri obci Malé Leváre sa koryto obracia na západ, priberá pravostranný Lakšársky potok, križuje Zohorský kanál a v oblasti Rudavného jazera sa v nadmorskej výške 147 m n. m. vlieva do Moravy (katastrálne územie obce Malé Leváre).

Kontakt

Administrátor - Mgr.Lukáš Soukup Predseda klubu - Mgr.Boris Soukup

soukup.lukas@azet.sk borissoukup.bs@gmail.com

IČO: 30851777
Adresa: Studienka 272, 908 75 Studienka
Sídlo / Okres: Studienka / Malacky
Dátum vzniku: 02. 04. 1992

0911 450 965 Soukup L.
0915 944 864 Soukup B.

Vyhľadávanie

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV
ZÁBORSKÉHO 33
831 03 BRATISLAVA 3


Ing. Peter Dragúň, predseda

tel.: +421 917 828 613 , e-mail:  predseda@kst.sk

Ing. Dušan Valúch, generálny sekretár

tel.: +421 2 44 45 40 88, e-mail:  valuch@kst.sk

Ing. Ida Ovečková, sekretár

tel.: +421 2 44 45 11 21, e-mail: oveckova@kst.sk

Anna Luhová, samostatný pracovník

tel.: +421 2 44 45 11 41, e-mail:  luhova@kst.sk

(c) 2009 Všetky práva vyhradené. KST Studienka

Vytvorené službou Webnode